• Lama 'atu'l-Anvar, Vol. 1 & 2

Lama 'atu'l-Anvar, Vol. 1 & 2

محمد شفیع روحانی

جناب محمد شفیع روحانی از نسل شهدای صدر امر در سنه ۱۸۹۴ میلادی در نی ریز به دنیا آمد و در ۲۵ نوامبر ۱۹۸۴ در پونه هندوستان درگذشت. جناب روحانی حیاتی پرحادثه و ثمر داشت، شاهد وقایع تاریخی بسیار بود و بخاطر عقاید دیانتی و فعالیت هایش در تشکیلات بهائی مکرر مورد صدمات قرار گرفت. در بهار سنه ۱۹۲۱ میلادی موفق به زیارت اعتاب مقدسه و طلعت میثاق حضرت عبدالبهاء گردید، تا آخرین دم حیات بر عهد و میثاق ثابت و راسخ بود و برای انتشار امرالله و تشویق احباء الله به نقاط مختلف ایران سفر نمود. به تاریخ امر و جمع آوری مطالب تاریخی علاقه فراوان داشت. پس از انقلاب اسلامی ایران، منزل مسکونی او در شیراز غارت و سپس با خاک یکسان گردید.

جناب روحانی و همسرش، طوبی خانم، مجبور به ترک وطن شدند، ابتدا در پنجگانه و سپس در پونه هندوستان مستقر گردیدند. جناب روحانی تألیفات زیاد دارد، تاریخ امر نی ریز و اردستان از آن جمله است.تاریخ امری نی ریز در زمانحیاتش تحت عنوان لعمات الانوار انتشار یافت و چاپ دوم آن اکنون ارائه می گردد. تاریخ امری اردستان که به تصویب رسیده بود بواسطه انقلاب اسلامی ایران انتشارش میسر نگردید و امید است در آتیه عملی گردد. تألیف دیگر جناب روحانی که به طبع رسیده خاطرات تلخ و شیرین اوست. سایر تألیفات جناب روحانی هنوز منتشر نشده است.

$21.00 ($35.00)
Baha’i Services
$6.95 national postage
$13.95 express
Two-day dispatch
2-7 day delivery

Product Details

 • Author: Muhammad Rouhani
 • Format: Hardcover book; 621 pages
 • Dimensions:  990 g
 • Publisher: Independently published, 2002
 • Language: Persian
 • ISBN: 9781875598199
  • Lama 'atu'l-Anvar, Vol. 1 & 2
  $21.00 ($35.00)
  Baha’i Services
  $6.95 national postage
  $13.95 express
  Two-day dispatch
  2-7 day delivery

  Lama 'atu'l-Anvar, Vol. 1 & 2

  محمد شفیع روحانی

  جناب محمد شفیع روحانی از نسل شهدای صدر امر در سنه ۱۸۹۴ میلادی در نی ریز به دنیا آمد و در ۲۵ نوامبر ۱۹۸۴ در پونه هندوستان درگذشت. جناب روحانی حیاتی پرحادثه و ثمر داشت، شاهد وقایع تاریخی بسیار بود و بخاطر عقاید دیانتی و فعالیت هایش در تشکیلات بهائی مکرر مورد صدمات قرار گرفت. در بهار سنه ۱۹۲۱ میلادی موفق به زیارت اعتاب مقدسه و طلعت میثاق حضرت عبدالبهاء گردید، تا آخرین دم حیات بر عهد و میثاق ثابت و راسخ بود و برای انتشار امرالله و تشویق احباء الله به نقاط مختلف ایران سفر نمود. به تاریخ امر و جمع آوری مطالب تاریخی علاقه فراوان داشت. پس از انقلاب اسلامی ایران، منزل مسکونی او در شیراز غارت و سپس با خاک یکسان گردید.

  جناب روحانی و همسرش، طوبی خانم، مجبور به ترک وطن شدند، ابتدا در پنجگانه و سپس در پونه هندوستان مستقر گردیدند. جناب روحانی تألیفات زیاد دارد، تاریخ امر نی ریز و اردستان از آن جمله است.تاریخ امری نی ریز در زمانحیاتش تحت عنوان لعمات الانوار انتشار یافت و چاپ دوم آن اکنون ارائه می گردد. تاریخ امری اردستان که به تصویب رسیده بود بواسطه انقلاب اسلامی ایران انتشارش میسر نگردید و امید است در آتیه عملی گردد. تألیف دیگر جناب روحانی که به طبع رسیده خاطرات تلخ و شیرین اوست. سایر تألیفات جناب روحانی هنوز منتشر نشده است.

  Product Details

  • Author: Muhammad Rouhani
  • Format: Hardcover book; 621 pages
  • Dimensions:  990 g
  • Publisher: Independently published, 2002
  • Language: Persian
  • ISBN: 9781875598199
 • There is no information about this author.